Utbredelse av hest i Norge

prevalence-of-horse-in-norwayDet finnes ingen offentlige registre over hester i Norge, noe som flere instanser etterlyser. Tallene på den norske hestebestanden spriker i dag fra 50.000 til 125.000 dyr, med meget ujevn fordeling i det langstrakte land. Man ser også at det har vært en jevn økning av antall hester i årenes løp siden 1970-tallet, hvor antallet hest var på sitt laveste etter andre verdenskrig.

Man ser at 75 prosent av hestebestanden eies av eiere utenfor landbruket, og godt over halvparten av eierne er kvinner. Man ser også en sammenheng mellom hestehold og økonomi, de fleste av hesteeierne ligger over landsgjennomsnittet i inntekt og utdanning, noe som selvfølgelig henger sammen med at hest er en dyr hobby. Hele 70 prosent av hestene i Norge brukes til hobby og rekreasjon. Blant andelen av hest som benyttes til trav og galopp er det flest mannlige eiere. Godt og vel halvparten av hesteeierne befinner seg i aldersgruppen 30-50, men ettersom tallene som kan oppdrives på hesteeiere ikke sier noe om forholdet eier/leier/bruker, så vet man ikke om dette er brukere av hestene eller eksempelvis foreldre av brukerne.

Den høyeste bestanden av hest i Norge finner man i Akershus, Hedmark, Oppland og Rogaland, med en betraktelig høyere bestand på fylkesnivå enn gjennomsnittet. Desidert færrest hest finner man naturlig nok i Oslo fylke, ellers fordeler det seg relativt jevnt på de resterende fylkene. Videre finnes det tall på at en stor majoritet av de som holder hest er bosatt i bygder og tettstrøk framfor byer.

Det er aller høyest konsentrasjon av travhester, både varmblods og kaldblods. Dette viser tydelig at det største fokuset ved avl ligger på nettopp trav, til hobbybruk, så vel som konkurranse og som pengemaskin. Nesten halvparten av hestebestanden i Norge utgjøres av varm- og kaldblods travhester, og den resterende halvparten fordeles relativt jevnt på de resterende rasene. En liten overvekt er det dog på ponnier og fjordhester.