Om denne siden

På dette nettstedet vil du finne en samling artikler om hestehold og hesteidrett i Norge.

Historisk sett har hesten vært et arbeidsverktøy i Norge, som alle andre steder. Hesten har vært brukt til alt, fra å trekke plogen for bonden på jordet, til fremkomstmiddel før bilen ble allemannseie. Hesten har også vært en del av det norske kostholdet, om enn ikke i like stor grad som svin, storfe og får. I dagens norske samfunn har hesten helt andre formål i hverdagen, annet enn til mat – mange spiser fortsatt hestebiff, og hestekjøtt er en viktig ingrediens i mye spekemat.

I dagens Norge har hesten gått fra å være verktøy og framkomstmiddel til å være hobby, rekreasjon og inntekt for mange. Den historiske endringen av bruk av hest har også gitt seg utslag i hestebestanden i Norge. Det finnes ingen viltbestand av hest i Norge, men i de tidligste etterkrigsårene, da hest fremdeles ble brukt i industri og landbruk, var bestanden rundt regnet på rundt 200.000. Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mye hest det er i landet, men en anslagsvis sammenlegning av de registre som finnes viser at det i dag er grovt regnet opp mot 50.000 hester her til lands. Det er da også en dobling siden 1970-tallet, hvor hestebestanden var på sitt laveste.

I dag er fokuset på hest hovedsakelig på konkurranseidrett og spill, men hest brukes også innen rekreasjon, turistnæringen, som kjæledyr eller hobby, og innen utdanning og forskning. Fremdeles er det også noen få som bruker hesten på tradisjonelt vis, da gjerne som en del av ivaretagelsen av kulturarv og tradisjoner.