Kostnader ved å holde hest

costs-of-keeping-horsesIngen i Norge i dag har illusjoner om at hestehold er billig, men hvor dyrt det blir kan likevel variere veldig, både utfra lokale prisforhold og hvordan man får tak i det man trenger til hesten.

Utstyr

Det kreves mye utstyr når man holder på med hest, både til seg selv, til hesten og til stell av hesten. Utstyret varierer også avhengig av årstid. Til selve hesten trenger man bitt, hodelag, sal, stigbøyler og reimer, tau av forskjellige typer. Man trenger også flere forskjellige dekken, til både inne- og utebruk, og til forskjellige årstider, dessuten trenger man salgjord og sjabrak. I tillegg trenger man utstyr til stell, så som en hel del børster og pussekasse.

Som rytter trenger du foruten hjelm, og eventuelt sikkerhetsvest, gode ridebukser og ridestøvler. Man må også tenke på at man også får utgifter til veterinær og vaksiner, forsikring, skoing og transport.

Er man heldig, og bare holder seg til det helt elementære av utstyr, så kan man klare å holde seg under 15.000 til utstyr, men man må nesten påregne mer enn det – også fordi mye må skiftes ut etter hvert.

Fôr og stallplass

Mange som har hest er tilknyttet landbruk og har på den måten egen stallplass uten nevneverdige kostnader, men de fleste må se seg om etter leid stallplass. Da er prisene, som ved alt på leiemarkedet, avhengig av prisnivået lokalt, men som oftest ligger prisene på mellom 2500 og 4000.

Hva som inngår i stall-leien avgjør også hva prisen havner på. Det er veldig vanlig at leie av stallplass inkluderer en del tjenester. Utover selve stallbåsen til din hest, så er det som oftest høy og flis, utslipp og innslipp inkludert i prisen, men mange steder kan man også få fôringen inkludert. Som oftest må man selv stå for stell og møkking. Noen staller har fôring og møkking på rullerende turnus mellom leietakerne i stallen. Stellet og turene ønsker selvfølgelig de aller fleste hesteeierne å ta seg av selv – det er da man får nærkontakt med sin egen hest.