Kjøring som gren

dressageKjøring med hest og vogn har gått fra å være en nødvendighet som transport, til å bli en spennende sport. De forskjellige disiplinene det kjøres i er: dressur, maraton, presentasjon og presisjonskjøring, med en, to eller fire hester. Som gren egner kjøring seg for alle aldre, men det er krav om at det alltid må være to i vognen, hvorav én må være voksen. Kravene til utstyr på kusk og medhjelpers antrekk, varierer fra disiplin til disiplin, både i stil og type. Hester og ponnier konkurrerer hver for seg, og det kan også deles inn i egne klasser for kaldblodshester, og for fjordhester.

Dressur

I dressur skal ekvipasjen vise et dressurprogram på oppmerket bane. Vanskelighetsgraden avhenger av hvilke øvelser man har i programmet – eksempelvis volter, vendinger, tempoveksling, grad av vanskelighetsgrad på øvelsene og graden av samling øvelser. Hestens harmoni, bevegelser, smidighet, letthet og fremadbyding bedømmes, i tillegg til stil, nøyaktighet og generelle ferdigheter hos kusken.

Maraton

Som gren fungerer maraton som en test i hestens kondisjon, med etapper i forskjellige gangarter – tempo må avpasses til maksimum- og minimumstider. Den siste delen av kjøringen må også gjennom krevende hindre, eksempelvis bratte bakker, skarpe svinger, vanngraver og lignende – inntil åtte hindre. I øvelsen stilles det store krav til hestens utholdenhet, kondisjon, vendbarhet, styrke og psyke.

Presentasjon

I presentasjon bedømmer man den stilmessige sammensetningen til ekvipasjen, da med hensyn til hesten, seletøy, vogn, kuskens og medhjelperens antrekk, puss av dette og så videre. Det er ofte en valgfri del i enkelte konkurranser, og teller da ikke med i sammendraget.

Presisjonskjøring

Det siste momentet i konkurransen, der det kjøres på en oppmerket bane, med hindre og porter. Hindrene og portene er markert med plastkjegler med tennisballer på toppen, den skal ikke falle ned når man passerer. Hindre kan også være små broer man skal kjøre over eller vanngraver.